Upravljanje rizicima je čimbenik koji može smanjiti troškove – osiguranja i šteta!

Usluga uključuje:

  • Identifikaciju rizika
  • Kontrolu
  • Učinkovito upravljanje rizicima
  • Bolji uvjeti osiguranja i racionalizacija troškova
  • Bolja kontrola procesa osiguranja i naplate šteta
  • Outsourcing specifičnih i stručnih poslova vezanih uz osiguranje

Interomnia d.o.o. je društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju čiji tim čine stručnjaci iz različitih područja (prava, financija, elektrotehnike, medicine, informatike,…) sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima osiguranja, koji zajednički mogu bolje razumjeti potrebe klijenata i dizajnirati im optimalna rješenja. Pomoću stručnih, fleksibilnih i inovativnih rješenja, od prijenosa rizika, dizajniranja osigurateljnih programa (Tailor made) do inovativnih načina kontrole rizika, naše usluge stvaraju novu vrijednost za klijenta. Kao broker, radimo isključivo za i u interesu klijenta.

Interomnia d.o.o. kroz svoju poslovnu mrežu pruža usluge klijentima u zemljama EU i regije. Kroz mrežu vlastitih ureda te uz pomoć partnera, pružamo mogućnost klijentima da standardiziraju opseg i način osiguranja te da lakše prate poslovanje na tržištima na kojima djeluju.

Detaljno poznajemo proizvode osiguranja i reosiguranja te (re)osiguratelje na globalnom tržištu kao i njihove mogućnosti.

Pružamo kompletnu uslugu klijentu te iniciramo i razvijamo nove proizvode i usluge u suradnji s klijentima i osigurateljima.

Klijentu pružamo cjelovitu pomoć pri ostvarivanju njegovih prava iz ugovora o osiguranju – od procjene rizika i izrade polica osiguranja, do pomoći kod naplate šteta.

Našim zaposlenicima omogućavamo kontinuirano usavršavanje kroz predavanja domaćih i inozemnih stručnjaka, kako bi klijentima mogli pružiti najbolju uslugu u svakom trenutku.

Prema članku 403. Zakona o osiguranju – Društvo za brokerske poslove u osiguranju dužno je između ostaloga načiniti odgovarajuću analizu rizika i informirati stranku u skladu s odredbama ovog Zakona, po nalogu stranke obavljati poslove distribucije osiguranja radi sklapanja ugovora o osiguranju u skladu sa zahtjevom stranke s obzirom na osigurateljno pokriće, provjeriti sadržaj police osiguranja, pružati pomoć ugovaratelju osiguranja, odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, i to prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje, odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o osiguranju u rokovima određenim za poduzimanje pravnih radnji. Klijent ne plaća usluge brokeru– sukladno odredbama Zakona o osiguranju posrednik ima pravo na proviziju od osiguravatelja za čiju se ponudu klijent odlučio, po ugovoru u kojem je posredovao.