Usluga se, uglavnom, sastoji od sljedećih koraka:

 • Analiza postojećih ugovorenih usluga osiguranja i osigurateljnih pokrića.
 • Identifikacija, procjena i analiza rizika te revizija postojećih osiguranja.
 • Priprema i izrada natječajne dokumentacije za provođenje postupka (javne) nabave za usluge osiguranja.
 • Pomoć u analizi pristiglih ponuda.
 • Kontrola polica osiguranja i njhove usklađenosti s ponudom iz provedenog (javnog) natječaja.
 • Pomoć klijentu tijekom procesa rješavanja odštetnih zahtjeva kao i u ostvarenju njegovih prava iz ugovora o osiguranju.

Aktivnosti vezane uz nabavu usluga osiguranja:

Vodeći računa o poštivanju zakonskih obveza, poslovnoj strategiji i planovima tvrtke:

 • Broker u dogovoru s javnim naručiteljem priprema natječajnu dokumentaciju za sve vrste imovinskih i ostalih osiguranja;
 • Pomaže klijentu/javnom naručitelju svojim stručnim znanjima i iskustvom tijekom procesa nabave usluga osiguranja;
 • Pruža pomoć u analizi pristiglih ponuda;
 • Provjerava točnost i usklađenost polica osiguranja sa ponudom odabranog ponuditelja temeljem provedenog (javnog) natječaja;
 • Pomaže klijentu u procesu rješavanja odštetnih zahtjeva i ostvarenja njegovih prava iz sklopljenih ugovora o osiguranju.

Neki od benefita koji se postižu našim angažmanom:

 • niži troškovi
 • odgovornost za kvalitetu osigurateljnog pokrića (od strane posrednika za osiguranje/brokera).
 • `Insurance pooling` – osiguranje imovine ustanova, poduzeća i institucija, na svim lokacijama (opcija)
 • standardizacija pokrića, opsega i načina osiguranja – Master program
 • razmatranje modela All Risks pokrića poštujući specifičnosti predmeta osiguranja i izloženosti rizicima
 • kvalitetnije osiguravanje
 • optimizacija sigurnosti uz minimalizaciju troškova
 • cjelovitije osigurateljno pokriće
 • bolja kontrola procesa osiguranja i naplate šteta
 • outsourcing dijela poslovanja i usluge korištenja neovisnih stručnjaka tijekom svih procesa vezanih uz poslove osiguranja