Pružajući klijentima i prekogranične usluge, omogućavamo im standardizaciju pokrića kroz Master program i Insurance pooling. Pomoć klijentu tijekom procesa rješavanja odštetnih zahtjeva. Pomoć klijentu vezano uz ostvarenje svih njegovih prava iz ugovora o osiguranju.

Usluga se, uglavnom, sastoji od sljedećih koraka:

 • Analiza postojećih ugovorenih usluga i (re)osigurateljnih pokrića.
 • Identifikacija, procjena i analiza rizika te revizija postojećih osiguranja.
 • Priprema i izrada natječajne dokumentacije za pribavu ponuda usluga osiguranja.
 • Analiza pristiglih ponuda i prezentacija klijentu za odabir najbolje ocjenjene ponude.
 • Kontrola polica i njhove usklađenosti s ponudom iz provedenog natječaja.
 • Pomoć klijentu tijekom procesa rješavanja odštetnih zahtjeva.
 • Pomoć klijentu vezano uz ostvarenje svih njegovih prava iz ugovora o osiguranju.
 • Pružajući klijentima i prekogranične usluge, omogućavamo im standardizaciju pokrića kroz Master program i Insurance pooling
  • ´Insurance pooling´ = alat za postizanje sinergijskih učinaka i povoljnijih uvjeta osiguranja kroz udruživanje poslovnih jedinica i sagledavanje rizika u cjelini
  • Master program – standardizacija uvjeta i opsega pokrića uz poštivanje specifičnosti pojedine jedinice

Ključni rizici:

 • Zaštita imovine – požar i dopunske opasnosti, potres, elementarne nepogode, provalna krađa i razbojstvo, vandalizam, lom stroja, usjevi, nasadi i životinje,…
 • Zaštita prihoda – osiguranje gubitka prihoda; odgovornost - javna, profesionalna, Menadžerska odgovornost, osiguranje pronevjera, produktna odgovornost, Cyber rizici,...
 • Zaštita zaposlenika - osiguranje od nezgode, bolesti, smrti,…
 • Zaštita u prijevozu i transportu
 • Zaštita vozila, plovila, letjelica, dronova,…

Neki od benefita koji se postižu našim angažmanom:

 • niži troškovi
 • odgovornost za kvalitetu osigurateljnog pokrića (od strane posrednika za osiguranje/brokera).
 • standardizacija pokrića, opsega i načina osiguranja – Master program
 • kvalitetnije osiguravanje
 • optimizacija sigurnosti uz minimalizaciju troškova
 • cjelovitije osigurateljno pokriće
 • bolja kontrola procesa osiguranja i naplate šteta

outsourcing dijela poslovanja i usluge korištenja neovisnih stručnjaka tijekom svih procesa vezanih uz poslove osiguranja