Brokeri osiguranja rade za interes svojih klijenata surađujući s različitim osiguravajućim kućama. Oni su specijalni savjetnici koji tvrtkinu menadžmentu pomažu da izabere za svoju djelatnost najbolju policu osiguranja. Tako klijentu štede vrijeme, ali i kadar potreban za administriranje poslova osiguranja

Prednosti angažiranja brokera u osiguranju i reosiguranju

  • Ušteda na vremenu i resursima unutar poduzeća
  • Angažman brokera ne obvezuje naručitelja na nabavu usluga kroz postupak javne nabave
  • Mogućnost ušteda na premiji osiguranja kroz optimizaciju postojećih ugovora o osiguranju
  • Know how i iskustvo u analizi i procjeni rizika te ugovaranju optimalnog pokrića za klijenta
  • Stručna pomoć i savjetovanje u procesu rješavanja odštetnih zahtjeva i ostvarenja prava klijenta iz sklopljenih ugovora o osiguranju
  • Pristup osigurateljima i reosigurateljima na domaćem i inozemnom tržištu
  • U mogućnosti smo pozitivno odgovoriti na potrebe klijenata za specifičnim osigurateljnim pokrićima kroz uvođenje osigurateljnih programa sa svjetskih tržišta kao i iniciranja novih pokrića