Stojimo na raspolaganju za ugovaranje termina i sva dodatna pitanja. Slobodno nas kontaktirajte putem e-pošte ili telefona, pozivamo vas da se upoznate s nama i uslugama koje pružamo.

Adresa: Ured Zagreb: Ulica grada Vukovara 237 D
+385 1 2381 000

Ured Rijeka: Riva 16, 51 000 Rijeka
+ 385 51 561 928

Ured Split: Smiljanićeva 2, 21 000 Split
+385 21 686 295

Ulica grada Vukovara 237D, 10 000 Zagreb

E-mail: interomnia@interomnia.hr

Telefon: +385 1 2381 000

Fax: +385 1 2381 020

http://www.interomnia.hr