Zakon o osiguranju 

http://www.zakon.hr/z/369/Zakon-o-osiguranju

Zakon o obveznim odnosima

http://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu 

http://www.zakon.hr/z/370/Zakon-o-obveznim-osiguranjima-u-prometu

Zakon o trgovačkim društvima 

http://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga 

http://www.zakon.hr/z/215/Zakon-o-Hrvatskoj-agenciji-za-nadzor-financijskih-usluga-

Zakon o javnoj nabavi 

http://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi