Stručnost posrednika u osiguranju više je od pukog osiguranja. Njihova obuka i iskustvo usredotočeni su na određene vrste osiguranja, ali i upravljanje rizikom. Posrednik u osiguranju pomaže i pojedincima i tvrtkama da dobiju pravo osiguranje za sebe, svoj dom, tvrtke i obitelj

Prednosti angažiranja brokera u osiguranju i reosiguranju

  • Ušteda na vremenu i resursima unutar poduzeća
  • Angažman brokera ne obvezuje naručitelja na nabavu usluga kroz postupak javne nabave
  • Mogućnost ušteda na premiji osiguranja kroz optimizaciju postojećih ugovora o osiguranju
  • Know how i iskustvo u analizi i procjeni rizika te ugovaranju optimalnog pokrića za klijenta
  • Stručna pomoć i savjetovanje u procesu rješavanja odštetnih zahtjeva i ostvarenja prava klijenta iz sklopljenih ugovora o osiguranju
  • Pristup osigurateljima i reosigurateljima na domaćem i inozemnom tržištu
  • U mogućnosti smo pozitivno odgovoriti na potrebe klijenata za specifičnim osigurateljnim pokrićima kroz uvođenje osigurateljnih programa sa svjetskih tržišta kao i iniciranja novih pokrića