Partneri

Popis društava za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranju s kojim InterOmnia d.o.o. ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji :

 

1. BI NOVA d.o.o., Republika Slovenija, 12 31 Ljubljana , Pot k studencu 8, Ugovor neograničenog vremenskog trajanja 

2. Fortius BiH d.o.o., Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, Jadranska 3, Ugovor neograničenog vremenskog trajanja 

3. Polaris Corporate Solutions GmbH, 1010 Viena, Kurrentgase 12/5, Ugovor neograničenog vremenskog trajanja 

4. Alpha Credo d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 159, Ugovor neograničenog vremenskog trajanja  

5. Centar Broker d.o.o., 10000 Zagreb, IX Južna obala 20, Ugovor neograničenog vremenskog trajanja