Partneri

Popis društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju s kojim InterOmnia d.o.o. ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji :


1. BI NOVA d.o.o., Republika Slovenija, 12 31 Ljubljana , Pot k studencu 8, Ugovor neograničenog vremenskog trajanja

2. Fortius BiH d.o.o., Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, Jadranska 3, Ugovor neograničenog vremenskog trajanja

3. Greco JLT d.o.o., Republika Srbija, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115v/A3, Ugovor neograničenog vremenskog trajanja

4. Centar Broker d.o.o., 10000 Zagreb, IX Južna obala 20, Ugovor neograničenog vremenskog trajanja